Administrare de personal

Coacher.ro asigura suportul necesar respectarii legislatiei in vigoare privind prevederile Codului Muncii, asigurarile sociale de stat, asigurarile de sanatate, siguranta si sanatatea in munca (S.S.M.), situatii de urgenta (S.U.), medicina muncii (M.M.) etc.

  • Intocmirea contractelor individuale de munca;
  • Intocmirea actelor aditionale;
  • Inregistrarea si transmiterea in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL);
  • Gestionarea relatiei cu inspectoratul teritorial de munca (ITM);
  • Gestionarea dosarelor de personal;
  • Intocmirea adeverintelor solicitate de salariati;
  • Intocmirea deciziilor specifice;
  • Generarea si transmiterea de rapoarte specifice;
  • Oferim suport legislativ pentru probleme aparute in domeniul relatiilor de munca;
In concluzie asigura suportul necesar salariatilor cu respectarea reglementarilor in vigoare si cresterea calitatii relatiilor de munca.